เลือกฟิล์มกันร้อน อย่าดูแค่สีของฟิล์ม!!

จะเลือกฟิล์มกันร้อนดีๆ ควรดูค่ากันรังสีอะไรดี? จะค่ากันรังสีอินฟราเรด รังสียูวี หรือรังสีอะไรดีนะ ?

บอกเลยครับ ว่าไม่ควรดูค่าเดียว เพราะความร้อนจากแสงอาทิตย์มาจากหลายรังสีรวมกัน ทั้งรังสีอินฟราเรด (IR: Infrared Rays) รังสียูวี (UV: Ultraviolet Rays) และแสงสว่าง (VL: Visible Light)เพราะฉะนั้นการเลือกดูแค่ค่ากันรังสีใดรังสีหนึ่งก็คงคล้ายๆ กับการเลือกซื้อรถสักคันแล้วดูที่ กันชนหน้าเพียงอย่างเดียว แล้วไม่ดูรถรอบคัน

 

ต้องขอขอบคุณภาพน่ารักๆจาก : https://www.facebook.com/FilmLamina/