เปอร์เซนต์ฟีล์ม เรียกมานานเข้าใจกันดี

เวลาเราไปเลือกฟีล์มกรองแสงที่ร้านติดฟีล์ม มักเจอคำถามยิงตรงจากฝ่ายขาย ถึงเปอร์เซนต์ความเข้มของฟีล์มเป็นตัวเลข 40 %, 60 % และ 80% เจ้าตัวเลขเหล่านี้เป็นภาษาที่นักเล่นฟีล์มทั่วไปรู้กัน มักใช้เรียกความเข้มของฟีล์มโดยประมาณ คำเรียกลักษณะนี้ ถูกเรียกติดปากมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการติดฟีล์มในไทยแล้ว สมัยนั้นฟีล์มกรองแสงมีไม่กี่เบอร์ เช่น เบอร์ 05, 30 หรือ 55 เบอร์เหล่านี้ตามหลักสากลจะบอกค่าที่แสงสามารถส่องผ่านฟีล์มได้ เช่น เบอร์ 05 แสงสามารถส่องผ่านได้ประมาณ 5 % แสดงว่าฟีล์มเข้ม 95 % และมักเรียกเหมารวมว่า ฟีล์ม 80 %, หรือเบอร์ 55 แสงสามารถส่องผ่านได้ 55 % แสดงว่าฟีล์มเข้ม 45 % และมักเหมารวมว่า ฟีล์ม 40 % เป็นต้น

การเรียกเหล่านี้ยังติดปากมาจนปัจจุบัน ร้านติดตั้งฟีล์มจะเหมารวมเรียกฟีล์มที่มีความเข้ม 40 % ว่า “ฟีล์มใส” เป็นฟีล์มที่มีค่าของแสงส่องผ่านได้ประมาณ 35 % ขึ้นไป ส่วนฟีล์มความเข้ม 60 % ถูกเรียกว่า “ฟีล์มเข้ม” เป็นฟีล์มที่มีค่าของแสงส่องผ่านได้ประมาณ 20 % ขึ้นไป และสุดท้ายฟีล์มเข้ม 80 % ถูกเรียกว่า “ฟีล์มทึบ” หรือฟีล์มที่แสงส่องผ่านได้ประมาณ 5 % ขึ้นไป

ดังนั้นตัวเลขเหล่านี้ จะบ่งบอกถึงความเข้มโดยประมาณ หากต้องการติดฟีล์ม แนะนำให้ดูค่าที่ถูกต้องของฟีล์มรุ่นที่ต้องการจากทางร้าน เพื่อเป็นการป้องกันการสับสน