ฟีล์มหมดอายุ ดูอย่างไร ?

ก่อนจะติดฟีล์มใหม่ เรามาพิจารณาฟีล์มเก่ากันก่อน ว่ายังคงสภาพพร้อมใช้อยู่หรือไม่ ฟีล์มกรองแสงนั้นถ้าได้ใช้งานไปแล้ว ความสามารถในการป้องกันความร้อนจะค่อยๆ ลดลงทีละน้อย จากการต่อสู้กับรังสีที่มากับแสงแดด ฟีล์มกรองแสงชนิดกันความร้อน ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการใช้งานประมาณ 7-10 ปี (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา) หลังจากนั้นจะเสื่อมสภาพจนไม่สามารถกันร้อนได้

ฟีล์มกรองแสงที่เสื่อมสภาพ สังเกตได้ง่ายๆ จาก “สีของฟีล์ม” ถ้าเป็นฟีล์มธรรมดา (ฟีล์มย้อมสีชนิดไม่กันร้อน) เมื่อใช้งานผ่านไปประมาณ 1 ปี สีจะเปลื่ยนเป็นสีม่วง แต่ถ้าเป็นฟีล์มกันร้อนที่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ได้นานกว่าเป็น 10 เท่า ต่อมาคือ “การโป่งฟอง” หรือขึ้นริ้วเป็นคลื่นจากเนื้อฟีล์ม แบบนี้เกิดจากการเสื่อมสภาพของเนื้อฟีล์ม และกาว ข้อสังเกตสุดท้ายเกิดจาก “กันร้อนได้น้อยลง” เราจะรู้สึกร้อนขึ้นอย่างรู้สึกได้ ถ้าฟีล์มนั้นยังปกติอยู่ แสดงว่าเกิดจากคุณภาพของฟีล์มที่ไม่ได้มาตรฐาน บางครั้งอาจเจอฟีล์มปลอม ต้องระวังให้ดี ดังนั้น ถ้าเจออาการเหล่านี้ แสดงว่าฟีล์มกรองแสงรถคุณเสื่อมสภาพแล้ว ให้เปลี่ยนใหม่ได้เลย