Applying tinting foil on a car window in a auto service

เทคโนโลยีในการผลิตฟิล์ม

เทคโนโลยีในการผลิตฟิล์มกรองแสง มีเยอะแยะมากมายที่พัฒนาตั้งแต่สมัยก่อน จนมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่างในปัจจุบัน ส่งผลให้การติดฟิล์มรถยนต์ ราคาจึงแตกต่างกัน เป็นเพราะต้นทุนในการผลิตที่ต่างกันนั่นเอง เราขอสรุปให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดังนี้ครับ

เทคโนโลยีที่ใช้ทำฟิล์ม
เทคโนโลยีที่ใช้ทำฟิล์ม
ภาพกระบวนการทำ Sputtering (ข้อมูลจาก adnano-tek.com)
  • 2.1. การฉาบสีฟิล์ม (Color Coating Film) 

ผลิตด้วยการนำกาวมาผสมกับสี และนำไปฉาบบนเนื้อฟิล์ม ต้นทุนการผลิตจึงต่ำ ประสิทธิภาพเองก็ต่ำตามมา ฟิล์มชนิดนี้จึงมีราคาที่ถูกมาก ตัวอย่างฟิล์มของประเภทนี้ก็คือ ฟิล์มย้อมสี นั่นเองครับ (ที่ Lamina เราไม่มีฟิล์มชนิดนี้นะครับ) 

  • 2.2. การย้อมฝังสีฟิล์มด้วยไอร้อน (Deep Dyeing Film)

ผลิตด้วยการใช้ไอร้อนทำให้สีระเหยกลายเป็นไอแล้วลอยขึ้นไปติดที่แผ่นฟิล์ม ซึ่งวิธีนี้ต้องใช้โรงงานที่มีมาตรฐาน มีการผลิตที่ซับซ้อนกว่าฟิล์มชนิดแรก ราคาจึงมีราคาสูงขึ้น ตัวอย่างฟิล์มของประเภทนี้ จะเป็นฟิล์มย้อมสีเช่นกันครับ แต่มีคุณภาพความทนทานมากกว่าฟิล์มชนิดแรก (ที่ Lamina เราไม่มีฟิล์มชนิดนี้นะครับ) 

  • 2.3. การเคลือบสารด้วยไอร้อน (Thermal Evaporation Coating)

ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยวิธีนี้จะเป็นการนำสารกันความร้อนอย่าง โลหะ (เช่น อลูมิเนียม, ทอง, อัลลอย ฯ) หรืออโลหะที่มีจุดเดือดต่ำ มาอยู่ในห้องสุญญากาศ (Vacuum Chamber) และทำความร้อนให้เกิดการระเหิดกลายเป็นไอไปผนึกฝังในเนื้อฟิล์ม ฟิล์มชนิดนี้จึงมีความทนทานและคุณภาพที่ดีขึ้นมาจาก 2 วิธีแรกที่ได้อธิบายไป โดยตัวอย่างของฟิล์มที่ผลิตด้วยวิธีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์มโลหะ

  • 2.4. การเคลือบฟิล์มด้วยวิธีสปัตเตอริง (Magnetron Sputtering Coating)

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและซับซ้อนที่สุดในอุตสาหหรรมฟิล์มกรองแสงยุคนี้ โดยเป็นการใช้วิธี Sputtering หรือการยิงประจุอิเล็กตรอนภายใต้สนามแม่เหล็ก ไปกระทบอนุภาคของสารกันความร้อนที่ใช้เคลือบฟิล์ม (มักเป็นสารอโลหะ อย่าง Carbon หรือ Ceramic) ทำให้สารนั้นแตกตัวในระดับอะตอม ลอยไปตามแรงผลักของกระแสแม่เหล็กไฟฟ้า จนผนึกฝังเข้าไปในเนื้อฟิล์ม ทำให้ได้ฟิล์มกรองแสงที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด (ฟังแล้วล้ำดีใช่ไหมล่ะ !?) ฉะนั้น ฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีนี้จึงมีราคาค่อนข้างสูง (แพงสุดในบรรดาเทคโนโลยีทั้งหมด แต่ได้คุณภาพที่เลิศสุด ๆ เลยครับ)

* สำหรับ Carbon และ Ceramic เป็นอโลหะที่มีจุดเดือดสูงกว่าจุดเดือดของโลหะถึง 4-5 เท่า โดยจุดเดือดของ Carbon และ Ceramic สูงถึงกว่า 2,000°C (อ้างอิงข้อมูลจาก Wikipedia : Ultra-high-temperature ceramics ที่กล่าวถึงข้อมูลของ Ceramic) ส่วนจุดเดือดของโลหะ อยู่ที่ประมาณ 250°C (อ้างอิงข้อมูลจาก textbooks.elsevier.com ที่ได้กล่าวถึงเรื่องจุดเดือนของ Ceramic และโลหะทั่วไป)

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.laminafilms.com/th/article/car-window-tint-price