เตรียมเอกสารรขายถมือสอง

การเตรียมเอกสารก่อนที่จะขายรถมือสอง

เตรียมเอกสารรขายถมือสอง

1 : กรณีที่ยังคงติดไฟแนนซ์อยู่

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร รับซื้อรถมือสอง

– สัญญาขายรถ
– สำเนาสมุดคู่มือทะเบียนรถ (หน้าที่ผู้ครอบครองเป็นชื่อลูกค้า)
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ฺBook Service
– กรมธรรม์ประกันภัย
– กุญแจรถและกุญแจสำรอง
– อะไหล่รถเก่าที่เคยเปลี่ยน
– ประวัติการซ่อม

2 : กรณีที่ไม่ติดไฟแนนซ์

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร รับซื้อรถมือสอง

– สัญญาขายรถ
– สำเนาสมุดคู่มือทะเบียนรถ
– สำเนาบัตรประชาชน
– ฺBook Service
– กรมธรรม์ประกันภัย
– กุญแจรถและกุญแจสำรอง
– อะไหล่รถเก่าที่เคยเปลี่ยน
– ประวัติการซ่อม

เว็บรับซื้อ รถมือสอง มีหน้าร้านจริง ถูกกฎหมาย

เครดิต https://clickacars.com/