ประกัน เคลมสด และ เคลมแห้ง ต่างกันอย่างไร

ประกัน เคลมสด และ เคลมแห้ง ต่างกันอย่างไร

สิ่งที่ผู้ใช้รถทุกท่านควรทราบหลังจากการทำประกันภัยก็คือ ‘การเคลมประกัน’ ซึ่งการเคลมประกันนั้นหมายถึง การเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของท่าน โดยการเคลมประกันนั้นมีหลายประเภทหลายราคา แต่หากรถของท่านนั้นทำประกันชั้นหนึ่งไว้ จะสามารถเคลมได้ทุกกรณี บทความนี้จึงอยากพูดถึงเรื่องของการเคลมประกันที่หลักๆ แล้ว จะประกอบด้วย 2 อย่างนั่นก็คือ ‘การเคลมสด’ และ ‘การเคลมแห้ง’

 

 

การเคลมสด คือ การเคลมประกันรถหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในทันที การเคลมประเภทนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันเดินทางมายังจุดเกิดเหตุเพื่อรับเรื่อง เก็บข้อมูลของผู้ใช้รถทั้งสองฝ่าย และเก็บหลักฐานต่าง ๆ ในจุดเกิดเหตุ ก่อนจะออกใบเคลมให้แก่ผู้เอาประกันสำหรับนำรถเข้าซ่อมกับศูนย์หรืออู่ในเครือ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นการตกลงราคาและวางบิลระหว่างศูนย์หรืออู่ซ่อมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งข้อดีข้องการเคลมสดนั้นคือเรื่องของความรวดเร็วในการดำเนินเรื่องและการตรวจสอบหลักฐาน เพราะเป็นการแจ้งเคลมในที่เกิดเหตุ

 

 

การเคลมแห้ง คือ การเคลมประกันหลังจากที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง โดยส่วนมากแล้วการเคลมประประเภทนี้มักจะมาจากการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น การขับรถชนกำแพง ต้นไม้ หรือเสยฟุตปาธ ซึ่งการคุ้มครองประเภทนี้จะมีเฉพาะในประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น นอกจากนี้ยังควมไปถึงความเสียหายจากการเฉี่ยวชนกับรถด้วยกันเพียงเล็กน้อย และรถไม่เสียหายมาก ยังสามารถขับได้ตามปกติ  โดยผู้เอาประกันจะเป็นผู้บันทึกหลักฐานและจดบันทึกวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ สภาพความเสียหาย และข้อมูลต่างๆ ไว้ เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ประกันในวันที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินราคาค่าชดเชยความเสียหายในการซ่อมแซมรถยนต์ตามที่ระบุไว้กรมธรรม์ พร้อมกับออกใบเคลม แล้วให้ผู้ใช้รถนำรถยนต์ไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมหรืออู่ในเครือได้