การเปลี่ยนสีรถยนต์ สามารถทำได้หรือไม่?

 

การเปลี่ยนสีรถยนต์ สามารถทำได้หรือไม่

รถที่ใช้มานานแล้วเริ่มรู้สึกเบื่อ อยากเปลี่ยนสีใหม่ หรืออยากเปลี่ยนสีให้ถูกฉโลกตามดวงสามารถทำได้มั้ย คำตอบคือ สามารถทำได้ครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นบางจุดเล็ก ๆ ใช้พื้นที่ไม่มากถึง 30 % สามารถเปลี่ยนและนำรถไปใช้ได้ตามปกติโดยไม่ต้องแจ้ง แต่หากเปลี่ยนสีรถยนต์มากกว่า 30 % ของพื้นที่ตัวรถแล้ว เจ้าของรถจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนสีรถยนต์ หากเกินกำหนด เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ซึ้งขั้นตอนนี้สามารถทำได้ที่กรบขนส่งทางบกครับ

 

หลักฐานที่ใช้ในการเปลี่ยนสีรถ

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  3. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
  2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ
  3. ชำระค่าธรรมเนียม (เป็นค่าตรวจสภาพรถและค่าแก้ไขรายการในเล่มทะเบียน)
  4. รอรับเอกสารคืน

 

 

ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนการจะทำสีรถยนต์ก็คือ การทำสีรถใหม่นั้นจะอาศัยเทคนิคพื้นฐานในการเคาะ โป๊วและพ่นสีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของอู่ แต่คงเทียบไม่ได้กับสีรถที่ทำมาจากโรงงานที่จะอยู่ได้นานกว่า โดยการทำสีใหม่นั้นจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 5 ปี ดังนั้นก่อนการซื้อรถท่านควรเลือกทั้งรุ่นและสีให้ตรงตามความต้องการที่สุด เพื่อให้ได้รถที่ตรงใจที่สุด แต่หากท่านต้องการเปลี่ยนสีตามความพึงพอใจ ก็สามารถทำตามขั้นตอนด้านบนได้เลยครับ