วิธีต่อ พ.ร.บ. รถ

หลายคนมักจะสงสัยว่าการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ใช้อะไรบ้าง สำหรับต่อ พ.ร.บ.รถยนต์เราจะต้องทำควบคู่ไปพร้อมกับการต่อทะเบียนรถยนต์ ซึ่งพ.ร.บ.รถยนต์จะไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้ แต่สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน แล้วเอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ จะมีอะไรกันบ้างนะ เรามาดูกันเลยดีกว่า !!

ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

เพียงเอกสารไม่กี่อย่างเท่านี้ เราก็สามารถนำไปต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ได้เลยทันที สามารถไปต่อได้ที่กรมการขนส่งแต่ละจังหวัด หรือไม่สะดวกเดินทางก็ติดต่อได้กับบริษัทประกันภัย จะช่วยให้ขั้นตอนเป็นไปอย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายการทำ พ.ร.บ.รถยนต์ แต่ละบริษัทก็จะมีเรทราคาต่างกัน นอกนั้นความคุ้มครองก็จะเหมือนกันตามกฎหมายทุกบริษัท

พ.ร.บ.รถยนต์ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง


สาเหตุทุกๆปีที่เราต้องต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองเงินค่ารักษาพยาบาลทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ช่วยเเบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่จะดูแลเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นนะครับ หากต้องการให้คุ้มครองรถยนต์ของเราด้วย ก็จะต้องทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มเอาเอง

เรื่องของวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตเบื้องต้น เราจะได้รับความคุ้มครองทันที โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูก เพราะประกันภัยภาคบังคับสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครองทันที โดยไม่ต้องรอว่าใครผิดใครถูก ค่ารักษาพยาบาลรวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

 • เงินค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 • กรณีเกิดเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 35,000 บาท/คน
 • กรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียม ไม่เกิน 35,000 บาท/คน

ความคุ้มครองเมื่อเป็นฝ่ายถูก เราจะได้เงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มอีก ทั้งหมดไม่เกิน 504,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 • เมื่อสูญเสียอวัยวะ (สูญเสียนิ้วมือ นิ้วเท้า หนึ่งข้อนิ้วขึ้นไป) จำนวน 200,000 บาท/คน
 • เมื่อสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน รวมถึงกะโหลกศีรษะเทียม จำนวน 250,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน รวมกัน จำนวน 500,000 บาท/คน
 • เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท/คน
 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่เกิน 500,000 บาท/คน
 • ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/คน

cr: ต่อ พรบ รถยนต์จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง